VIỆC KHAI THUẾ HÀNG NĂM Ở MỸ06:16

  • 0 views
Published on February 18, 2016

Mỹ là thiên đường hay không, tùy cảm nhận và quan điểm mỗi người thôi, không ai giống ai!

Khi sang Mỹ định cư bạn nên biết là việc khai thuế mỗi năm rất quan trọng. Bạn muốn mua nhà, mua xe, bảo lãnh hay làm bất cứ gì nếu có liên quan tới Income của bạn thì hồ sơ khai thuế sẽ nói lên tất cả. Do vậy, khi bạn quyết định sang Mỹ định cư thì nên biết trước điều này.