Việt Kiều Sắm Đồ Chơi Mới Camera 360 làm cuộc sống Mỹ cho lạ

Published on July 8, 2019

Hôm nay bỏ tí tiền ra đầu tư mua một camera Gopro Fusion 360 độ về quay cho lạ mắt chơi

Kênh của Dương Trung Hiếu chia sẻ nội dung về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ và Việt Nam. Nội dung chỉ mang tính cá nhân, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm, nếu muốn chi tiết vui lòng làm việc với những người có chuyên môn. Đây chì là thông tin tham khảo!

Xin cám ơn và trân trọng!

#LiveintheUS #DuongTrungHieu #CuocSongVietMy