Có Nhà riêng ở Mỹ sẽ tốn khá nhiều tiền để mua cây trồng trang trí lắm

Published on June 18, 2019

Nhà riêng ở Mỹ không trồng cây thì mất giá trị lắm, nên phải tốn tiền nhiều lắm đó nhé!