🔴 Trực tiếp: Thế Nào là Sang Như Mỹ? Việt Kiều SỐC Lắm Đó

Published on July 30, 2019

Việt Kiều Chia sẻ kinh nghiệm rất hay về việc sống ở Mỹ và Việt Nam tư duy khác nhau

Kênh của Dương Trung Hiếu chia sẻ nội dung về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ và Việt Nam. Nội dung chỉ mang tính cá nhân, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm, nếu muốn chi tiết vui lòng làm việc với những người có chuyên môn. Đây chì là thông tin tham khảo!

Xin cám ơn và trân trọng!

#LiveintheUS #DuongTrungHieu #CuocSongVietMy